Privacy Policy

 1. INTRODUKSJON

  Ved å bruke og/eller besøke enhver del på nettsiden www.playfrank.com ( “nettsiden”) eller ved å åpne en konto på nettsiden, godtar du å være bundet av retningslinjene for personvern.

  Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler og formidler din informasjon, inkludert personlige opplysninger, i sammenheng med din bruk av denne nettsiden.

  “Datakontrolløren” er selskapet som bestemmer formålene og metodene rundt behandlingen av personlige opplysninger, i disse retningslinjene for personvern.

  Hvis du bruker en tjeneste som tilbys under vår lisens fra Malta, vil EveryMatrix Limited opptre som datakontrollør på egen hånd etter vilkårene i EU Regulation 2016/67 som fastsetter formålene og metodene for behandlingen av dine personlige opplysninger.

  Hvis du bruker en tjeneste som tilbys under vår lisens fra Curaçao, vil EveryMatrix N.V. opptre som datakontrollør på egen hånd etter vilkårene i EU Regulation 2016/679 som fastsetter formålene og metodene for behandlingen av dine personlige opplysninger. Representanten innenfor EU er EveryMatrix Limited

  Personvernet gjelder også betalingstjenester. Når du bruker betalingstjenestene vil du også oppgi informasjon, inkludert personlige opplysninger, til MoneyMatrix Limited, et selskap i gruppen vår. MoneyMatrix Limited vil være databehandleren for informasjonen din som kreves for å behandle betalinger, samt en datakontrollør ("kontrollør av betalingsdata"), sammen med datakontrolløren hva angår informasjonen som kreves for KYC og verifiseringsformål som angitt nedenfor.

  I disse retningslinjene vil bruken av “vi”, “oss” eller “vår” henvise til selskapet som er ansvarlig for informasjonen din under disse retningslinjene for personvern.

  Vennligst se del 7 for kontaktopplysninger om datakontrollørene.

 2. INFORMASJONEN VI SAMLER INN

  Det finnes to generelle kategorier av informasjon som vi samler inn.

  1. INFORMASJON SOM DU GIR OSS

   Ved bruk av produktene på nettsiden, vil du bli bedt om å oppgi ekte, oppdaterte og nøyaktige personlige opplysninger som lar oss identifisere deg. Vi etterspør og samler inn følgende personlige opplysninger om deg når du bruker nettsiden. Denne informasjonen er nødvendig for en tilstrekkelig utførelse av kontrakten mellom deg og oss, samt for å legge til rette for at vi overholder våre juridiske forpliktelser. Uten denne informasjonen vil vi ikke kunne gi deg alle de etterspurte tjenestene.

   Vi samler inn ditt for- og etternavn, fødselsdato, bostedsadresse, postkode og e-postadresse som du oppgir under registreringen. Disse opplysningene bearbeides for å identifisere deg som spiller. Det juridiske grunnlaget for denne bearbeidingen er vår juridiske forpliktelse til å overholde relevante regelverk innen pengespill.

   I visse tilfeller vil datakontrolløren og kontrolløren av betalingsdata samle inn legitimasjonen, adressebeviset, betalingsbeviset, arbeidskontrakten, fødselsdatoen, adressen, e-postadressen og telefonnummeret du gir oss. Disse opplysningene bearbeides for å identifisere deg som spiller og for KYC. Det juridiske grunnlaget for denne bearbeidingen er vår juridiske forpliktelse til å overholde regelverk innen forhindring av hvitvasking av penger.

   Når du bruker betalingstjenestene, må vi samle inn visse finansopplysninger som din (krypterte) kortinformasjon, din e-post, telefon, adresse og fødselsdato, siden dette kreves for å overholde aktuelle lover som regelverk innen forhindring av hvitvasking av penger samt for å behandle betalingene. Uten slik informasjon vil du ikke kunne bruke betalingstjenestene.

   Når du kommuniserer med oss vil vi bevare ditt navn, din e-post og all informasjon om din kommunikasjon. Disse opplysningene bearbeides for å kunne gi deg en servicetjeneste og for å opprettholde nøyaktige oppføringer om informasjonen vi har mottatt fra deg, grunnet vår legitime interesse om å forbedre nettsiden og brukernes opplevelse av denne, samt for den tilstrekkelige utføringen av kontrakten med deg.

  2. INFO VI AUTOMATISK SAMLER INN FRA DIN BRUK AV NETTSIDEN

   Når du bruker nettsiden og betalingstjenesten samler vi automatisk inn informasjon, inkludert personlige opplysninger, om tjenestene du bruker og hvordan du bruker dem. Denne informasjonen er nødvendig for den tilstrekkelige utføringen av kontrakten mellom deg og oss, for å legge til rette for vår overholdelse av juridiske forpliktelser, og grunnet vår legitime interesse i å kunne tilby og forbedre funksjonene på nettsiden, samt for å forhindre svindel.

   Når du besøker eller bruker nettsiden, samler vi inn informasjon om din IP-adresse og beliggenhet basert på denne IP-adressen, for å kunne overholde lover og regelverk i forskjellige land.

   Kontrolløren av betalingsdata samler informasjon relatert til dine betalingstransaksjoner på nettsiden, inkludert betalingsmetoden du brukte, datoen og tiden, betalingsbeløpet, utløpsdatoen for betalingsmetoden, e-postadressen, IBAN-informasjonen, din adresse og andre relaterte detaljer for transaksjonen. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gi deg betalingstjenestene, for å overholde aktuelle lover (slik som regelverk om forhindring av hvitvasking av penger) og for å hindre svindel.

   Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier av grunnene beskrevet ovenfor. For mer informasjon ber vi deg lese våre retningslinjer om informasjonskapsler. Vi vil be om ditt samtykke til bruken av informasjonskapsler i henhold til vilkårene i dette personvernet når du først besøker nettsiden vår. RETNINGSLINJER OM INFORMASJONSKAPSLER

 3. HVORDAN VI BRUKER DEN INNSAMLEDE INFORMASJONEN

  Vi bruker, lagrer og bearbeider informasjon, inkludert personlige opplysninger, for å tilby, forbedre og utvikle nettsiden, lage og opprettholde et pålitelig og trygt miljø samt for å overholde våre juridiske forpliktelser.

  Spesielt for å:

  • La deg besøke og bruke nettsiden.
  • Drive, beskytte, forbedre og optimalisere nettsiden og brukeropplevelsen.
  • Tilby deg en tilpasset bruk av tjenestene slik at vi kan tilby deg og andre spillere en bedre tjeneste.
  • Profilere deg slik at vi kan forstå ønskene dine bedre, inkludert hvilke produkter og tilbud som passer best for deg og kunder som ligner deg.
  • Tilby deg kundeservice.
  • Sende deg meldinger fra kundeservice eller tjenestene, oppdateringer, sikkerhetsvarsler og kontovarsler.

  Vi bearbeider denne informasjonen grunnet vår legitime interesse om å forbedre nettsiden og opplevelsen for våre brukere , samt der dette er nødvendig for en tilstrekkelig utføring av kontrakten vi har med deg.

  • Oppdage og forhindre svindel, spam, misbruk, sikkerhetshendelser og annen skadelig aktivitet.
  • Overvåre dine spillmønstre og identifisere mulige bekymringer angående ansvarlig spilling.
  • Utføre sikkerhetsundersøkelser og risikovurderinger.
  • Utføre kontroller mot databaser og andre informasjonskilder, inkludert bakgrunn- og politisjekker, i den grad dette er tillatt av aktuelle lover og med ditt samtykke der dette er nødvendig.
  • Bekrefte eller autentisere informasjon eller dokumenter du sender inn.
  • Utføre verifisering av KYC, i den grad dette er tillatt av aktuelle lover og med ditt samtykke der dette er nødvendig.
  • Overholde våre juridiske forpliktelser (slik som regelverk om forhindring av hvitvasking av penger).
  • Håndhevelse av våre tjenestevilkår og andre retningslinjer.

  Vi bearbeider denne informasjonen grunnet vår legitime interesse om å beskytte nettsiden, måle den tilstrekkelige utføringen av kontrakten med deg, samt for å overholde aktuelle lover.

  Kontrolløren av betalingsdata bruker den innsamlede informasjonen for å:

  • La deg besøke og bruke betalingstjenestene.
  • Oppdage og forhindre svindel, misbruk, sikkerhetshendelser og annen skadelig aktivitet.
  • Utføre sikkerhetsundersøkelser og risikovurderinger.
  • Utføre kontroller mot databaser og andre informasjonskilder.
  • Overholde juridiske forpliktelser.
  • Håndhevelse av våre tjenestevilkår og andre retningslinjer.

  Kontrolløren av betalingsdata bearbeider denne informasjonen for å overholde aktuelle lover (slik som regelverk om forhindring av hvitvasking av penger).

  I visse tilfeller kan vi også bruke din informasjon for å:

  • Kontakte deg angående kampanjer, produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg fra tid til annen, men kun der du har gitt ditt samtykke til å motta slik kommunikasjon innen markedsføring.
  • Utføre en viss type profilering av deg og dine aktiviteter på nettsiden for å skreddersy, måle og forbedre vår markedsføring, samt for å sende deg mer relevant kommunikasjon innen markedsføring.

  I slike tilfeller vil vi bearbeide dine personlige opplysninger av grunnene oppgitt i denne delen med vår legitime interesse om å foreta aktiviteter innen markedsføring for å tilby deg produkter og tjenester som kan være av interesse. Du kan alltid melde deg ut fra mottak av reklame fra oss ved å følge veiledningen for avmelding inkludert i vårt reklamemateriell eller ved å endre innstillingene for varsler på kontoen din.

  Nettsiden vår inneholder kontroller for personvern som påvirker hvordan vi bearbeider dine personlige opplysninger. Du får tilgang til kontrollene for personvern fra dine kontoinnstillinger.

 4. DELING OG FORMIDLING

  1. OVERHOLDELSE AV LOVEN, SVAR PÅ JURIDISKE FORESPØRSLER, FORHINDRING AV SKADE OG BESKYTTELSE AV VÅRE RETTIGHETER.

   Vi kan formidle din informasjon, inkludert personlige opplysninger, til retten, politimyndigheter og statlige myndigheter eller autoriserte tredjeparter, hvis og i den grad at vi er påkrevd eller tillatt å gjøre dette etter loven, eller hvis slik formidling er nødvendig: (i) for å overholde våre juridiske forpliktelser, (ii) for å overholde juridiske prosesser og svare på påstander rettet mot oss, (iii) for å svare på forespørsler relatert til en kriminell etterforskning eller påstått/mistenkt ulovlig aktivitet eller annen aktivitet som kan utsette oss, deg eller noen av våre brukere for juridisk ansvar, (iv) for å håndheve og forvalte våre tjenestevilkår, eller (v) for å beskytte oss og våre ansattes rettigheter, eiendom og personlig sikkerhet. Vi kan se og dele dine opplysninger med regulatorer, politimyndigheter og andre som svar på en juridisk forespørsel, hvis vi har god tro på at loven krever dette fra oss. Vi kan også svare på juridiske forespørsler når vi har god tro på at svaret kreves av loven i den jurisdiksjonen, påvirker brukerne i denne jurisdiksjonen og er i samsvar med internasjonale anerkjente standarder og/eller vi har god tro på at dette er nødvendig for å: oppdage, forhindre og forebygge svindel, uautorisert bruk av tjenesten, brudd på våre vilkår eller retningslinjer, eller annen skadelig eller ulovlig aktivitet; for å beskytte oss (inkludert våre rettigheter, eiendom og tjeneste), du eller andre, inkludert som del av en etterforskning eller regulatoriske henvendelser.

   Det juridiske grunnlaget for denne bearbeidingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelsen og håndhevelsen av våre juridiske rettigheter og beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.

   Der det passer kan vi varsle deg om juridiske forespørsler, med mindre: (i) varselet er forbudt av selve den rettslige prosessen, av en rettsordre vi mottar eller av aktuell lov, eller (ii) der vi tror at å gi et varsel kan være nytteløst, ikke effektivt, samt lager eller øker risikoen for svindel mot oss. I tilfeller der vi overholder juridiske forespørsler uten varsel av slike grunner, vil vi prøve å varsle deg om forespørselen på etterskudd der det passer, og der vi mener i god tro at vi ikke lenger er forhindret i å gjøre dette.

  2. TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER

   Vi bruker diverse tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss med å tilby tjenestene relatert til nettsiden og betalingstjenestene. Tjenesteleverandørene kan befinne seg innenfor eller utfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”).

   Disse leverandørene har begrenset tilgang til dine opplysninger og er bundet av kontrakten til å beskytte og bruke dem kun på våre vegne og kun med den hensikten de ble formidlet, samt i samsvar med disse retningslinjene for personvern.

   For eksempel kan tjenesteleverandørene hjelpe oss: bekrefte din identitet eller godkjenne din legitimasjon, sjekke opplysningene mot offentlige databaser, gjennomføre bakgrunns- og politisjekker, forhindre svindel, utføre risikovurdering, tilby kundeservice, samt reklame- eller betalingstjenester.

   Vi kan dele noen av opplysningene dine med slike tredjeparts tjenesteleverandører for å sikre en tilstrekkelig utføring av vår kontrakt med deg, for vår legitime interesse og for å overholde våre juridiske forpliktelser. Vi vil etterspørre ditt samtykke der dette kreves.

   For eksempel oppgir vi betalingsinformasjonen din til MoneyMatrix Ltd og andre leverandører av betalingstjenester (f.eks. TSI-Transaction services international ) for leveringen av betalingstjenestene. Vi vil også dele dine personlige opplysninger (som ditt navn, etternavn, fødselsdato, adresse, e-postadresse, telefonnummer) med våre tjenesteleverandører for KYC-kontroller, forhindring av svindel eller spillerbeskyttelse; vi deler noen av dine personlige opplysninger som ditt navn, fødselsdato, e-postadresse, land  med våre tjenesteleverandører for å levere spillene; vi kan dele informasjon som ditt navn, kjønn, alder, språk, sivilstand, mobilnummer, omsetning, e-post, registreringsdato med våre tjenesteleverandører av reklamekampanjer. Vi kan dele dine personlige opplysninger (som navn, brukernavn, e-postadresse, adresse, telefonnummer) med tjenesteleverandører som hjelper oss med å forbedre din brukeropplevelse og for å tilby deg en bedre tjeneste.

   Du kan alltid kontakte oss for å motta hele listen av våre tjenesteleverandører som bearbeider dine opplysninger.

  3. BEDRIFTSPARTNERE

   Vi kan dele din informasjon, inkludert personlige opplysninger, med ethvert medlem av vår bedriftsgruppe (dette betyr våre datterselskap, vårt ultimate holdingselskap og alle deres datterselskap) så lenge dette er nødvendig for grunnene, og med det juridiske grunnlaget, som angitt i disse retningslinjene.

  4. SAMLET INFORMASJON

   Vi kan også dele samlet informasjon (informasjon om våre brukere som vi samler sammen slik at den ikke lenger identifiserer eller henviser til noen individuell bruker) og annen anonymisert informasjon for å overholde regelverk, industri- og markedsanalyser, demografisk profilering, markedsføring og reklame, samt andre forretningsformål.

  5. FORRETNINGSOVERFØRINGER

   Dersom vi gjennomgår eller er involvert i noen sammenslåing, oppkjøp, reorganisering, salg av eiendeler, konkurs eller insolvens, kan vi selge, overføre eller dele noen eller alle våre eiendeler, inkludert din informasjon i sammenheng med slike transaksjoner eller under betraktningen av en slik transaksjon (f.eks. selskapsgjennomgang). I et slikt tilfelle vil vi varsle deg på forhånd, før dine personlige opplysninger overføres og blir gjenstand for et annet personvern.

 5. RETTIGHETSHAVER

  I henhold til personvernlovgivningen (General data Protection Regulation) har du rett til å se, rette, overføre og slette deler av din informasjon. Du har også rett til å protestere og begrense viss bearbeiding av din informasjon. Dette avgjøres sak-for-sak og er avhengig av ting som informasjonens natur, hvorfor den samles inn og bearbeides, samt relevante juridiske og operasjonelle behov for oppbevaring.

  Du kan utøve alle rettighetene som beskrevet i denne delen med din datakontrollør eller kontrollør av betalingsdata ved å sende en e-post til dpo@everymatrix.com. Vennligst merk at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi agerer på forespørselen din.

  Vennligst merk at mens vi vil prøve imøtekomme alle forespørsler du gjør i henhold til dine rettigheter, er ikke dette absolutte rettigheter. Dette betyr at vi har rett til å avslå forespørselen din eller kun vil etterkomme deler av den.

  1. FORVALTING AV DINE OPPLYSNINGER

   Du har tilgang til og vil kunne oppdatere deler av dine opplysninger fra kontoinnstillingene. Du er ansvarlig for å holde dine personlige opplysninger oppdatert.

  2. RETTING AV UNØYAKTIG ELLER MANGELFULL INFORMASJON

   Du har rett til å be oss om å rette unøyaktige eller mangelfulle personlige opplysninger som angår deg (og som du ikke kan oppdatere selv fra kontoen din).

  3. DATATILGANG OG MOBILITET

   Du har rett til å se de personlige opplysningene vi har om deg, samt rett til å motta visse personlige opplysninger i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og/eller be oss om å sende denne informasjonen til en annen tjenesteleverandør (der teknisk mulig).

  4. OPPBEVARING OG SLETTING AV INFORMASJON

   Vi vi beholde dine personlige opplysninger i perioden nødvendig for å utføre kontrakten mellom oss og deg, samt for å overholde våre juridiske forpliktelser. Tilsvarende vil datakontrolløren og/eller kontrolløren av betalingsdata beholde dine personlige opplysninger i opptil 7 år etter at kontoen din stenges (hvis aktuelt) eller til den siste kontrakten med oss utgår fra deg. Der det ikke lenger er nødvendig å bearbeide dine personlige opplysninger, vil disse slettes. Derimot ber vi deg merke at vi kan være gjenstand for juridiske krav og regelverk som krever at vi beholder dine personlige opplysninger i en lengre periode.

   Du har rett til å få visse personlige opplysninger slettet når det ikke lenger er nødvendig at vi bearbeider dem, der du har tatt tilbake ditt samtykke som angitt i paragraf 5,5, der du har protestert som angitt i paragraf 5,6, der dine personlige opplysninger ble bearbeidet ulovlig, eller der slettingen av dine personlige opplysninger er nødvendig i henhold til juridiske forpliktelser;

   Vennligst merk at hvis du ber om slettingen av dine personlige opplysninger: a. Vi kan beholde og bruke dine personlige opplysninger i den grad at det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser. For eksempel kan vi beholde noe av dine opplysninger for skattemessige grunner, for rapporter om forhindring av hvitvasking av penger, og forpliktelser innen revisjon. b. Vi kan beholde noen av dine personlige opplysninger som nødvendig for våre legitime forretningsinteresser, slik som forebygging og forhindring av svindel, samt styrking av sikkerheten. c. Informasjon som vi mottar om deg (inkludert informasjon om dine økonomiske transaksjoner) kan bli gjennomgått og bevart i en utvidet periode der den er gjenstand for juridiske forespørsler eller forpliktelser, statlige etterforskninger eller etterforskning av mulige brudd på våre vilkår eller retningslinjer, eller på andre måter for å motvirke skade.

  5. TILBAKETREKKING AV SAMTYKKE OG BEGRENSNING AV BEARBEIDELSE

   Der vi spesifikt har bedt om ditt samtykke til å bearbeide dine personlige opplysninger og ikke kan bruke noen andre juridiske forhold, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å endre kontoinnstillingene dine eller ved å sende en melding til dpo@everymatrix.com  der du oppgir hvilket samtykke du trekker tilbake. Vennligst merk at tilbaketrekkingen av samtykket ikke påvirker lovligheten av enhver bearbeidelse basert på et slikt samtykke før tilbaketrekkingen.

   I tillegg kan aktuelle lover gi deg retten til å begrense måten vi bruker dine personlige opplysninger, spesielt der (i) du bestrider nøyaktigheten av dine personlige opplysninger; (ii) bearbeidelsen er ulovlig og du protesterer mot slettingen av dine personlige opplysninger; (iii) der vi ikke lenger trenger dine personlige opplysninger for bearbeidelse, men du trenger informasjonen for å etablere, utøve eller beskytte juridiske krav; eller (iv) du har en innvending i henhold til den neste delen og venter på en bekreftelse av hvorvidt datakontrollørens legitime grunnlag overstyrer ditt eget.

  6. INNVENDING MOT BEARBEIDELSE

   Du har rett til en innvending mot bearbeidingen der det juridiske grunnlaget er dine legitime interesser, men vennligst merk at vi fortsatt kan bearbeide dine personlige opplysninger der det finnes andre relevante juridiske grunnlag eller der vi har overbevisende grunnlag for å fortsette bearbeidelsen av dine personlige opplysninger i våre interesser som ikke overstyres av dine rettigheter, interesser eller friheter;

   Du har også rett til å innvende deg mot direkte markedsføring, noe som kan gjøres ved å melde deg ut fra direkte markedsføring enten via dine kontoinnstillinger eller via selve kommunikasjonen. Du har også rett til å protestere mot profilering i den grad at den kun relaterer til direkte markedsføring.

  7. INNSENDING AV KLAGER

   Du har retten til å sende klager om aktivitetene innen bearbeidelse av data utført av datakontrolløren eller kontrolløren av betalingsdata til kompetente myndigheter innen databeskyttelse. Vennligst se del 7 for videre informasjon.

 6. UTENLANDS OVERFØRING AV DIN INFORMASJON

  For å tilrettelegge for vår globale drift, kan vi overføre, lagre og bearbeide opplysningene dine innen vår familie av selskaper eller dele den med tjenesteleverandører utenfor Europa for grunner angitt i disse retningslinjene for personvern.

  For eksempel kan du dele din kontoinformasjon med våre tjenesteleverandører i Ukraina og Kina. Slik deling er nødvendig for oss grunnet vår legitime interesse om å legge til rette for utvikling av tjenestene og for å oppfylle kontrakten du har inngått med oss.

  Hvis vi overfører dine personlige opplysninger utenfor EØS, innen gruppen eller til våre forretningspartnere, vil vi ta fornuftige steg for å sikre at tilstrekkelige tiltak er på plass for å holde dine personlige opplysninger like sikre som innenfor EØS og i henhold til disse retningslinjene for personvern, ved å bruke standard kontraktklausuler eller bindende bedriftsregler eller andre godkjente metoder som sikrer beskyttelse av dine opplysninger med samme standard som kreves innenfor EØS.

  Du kan alltid kontakte oss for å motta hele listen av våre tjenesteleverandører utenfor EØS som bearbeider dine opplysninger.

 7. KONTAKT OSS

  Hvis du har spørsmål angående disse retningslinjene eller vår praksis innen informasjonsbehandling, eller hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine under personvernloven, ber vi deg kontakte vår leder for databeskyttelse på: ddpo@everymatrix.com.

  Datakontrolløren som er ansvarlig for din informasjon er EveryMatrix Limited, reg.nr. C44411, som du kan kontakte online fra “Kontakt oss”-skjemaet på nettsiden, eller via post til:

  EveryMatrix Limited, Portomaso Business Tower, Suite 1A, Level 5, St. Julian’s, Malta.

 8. SENDE EN KLAGE

  Hvis du ikke er tilfredsstilt med hvordan vi behandler dine personlige opplysninger, har du også rett til å sende en klage til din lokale myndighet for databeskyttelse.

PlayFrank Live kundeservice
Ser du etter:
 1. Du kan sjekke fremdriften din på ‘bonus’-siden. Klikk her for å finne ut alt om ‘bonus’-siden.

 2. Dette gjøres veldig enkelt hos PlayFrank.com, siden vi viser frem alle tilgjengelige bonuser når du gjør et innskudd. Du kan sjekke ‘Belønninger’-siden og/eller ‘Innskudd’-delen for deretter å velge en belønning og få din innskuddsbonus. Hvis du kan velge mellom flere bonuser, er det bare å velge den du foretrekker fra belønningene!

  Du kan også se sidene med ‘belønninger’ og ‘kampanjer’ for tilgjengelige bonuser.

  Og ikke glem sporene, hvor ukentlige innskuddsbonuser og gratisspinn blir tilgjengelig.

 3. Det er bare å trykke knappen ‘Bli medlem’ som er synlig helt øverst overalt hos playfrank.com for å starte registreringen. Du vil her bli tatt med til registreringssiden. Vennligst merk at brukernavnet ditt samt valutaen på kontoen ikke kan endres når registreringen er fullført. Før du sender inn opplysningene dine er det viktig å erklære at du er over 18 år gammel og godkjenner våre “regler og vilkår”. Du kan logge inn på kontoen din umiddelbart, fra overalt på nettsiden, ved å bruke ditt brukernavn og passord.

 4. Vi forstår at du vil ha gevinstene dine raskt! Vi behandler uttaket ditt etter 24 timer, så lenge du oppgir all informasjon vi krever i henhold til våre vilkår og betingelser.

  Det kan ta opptil 3/5 virkedager før uttaket blir synlig på bankkontoen din, avhengig av uttaksmetoden du valgte.

  Se ‘transaksjonshistorikk’ for status på uttaket ditt:

  Godkjent Venter på godkjenning Snudd tilbake Behandlet

 5. Ja, det gjør vi. Dette er kun av sikkerhetsmessige årsaker. Som en del av vår sikkerhet og KYC-prosedyren (Know Your Customer), krever vi standard verifiseringsdokumenter. Vi ber deg vennligst gi oss følgende dokumenter:

  1. Personlig legitimasjon:
  • Pass ELLER
  • Førerkort (foran og bak) ELLER
  • Nasjonalt ID-kort (foran og bak)
  1. Adressebevis (utstedt i løpet av de siste 3 månedene):
  • Husholdningsregning (f.eks. vann- eller strømregning) ELLER
  • En kontoutskrift som inneholder adressen din ELLER
  • Nylig skattebrev
  1. Betalingsbevis (avhengig av metoden du bruker): Kredittkort:
  • kopi foran og bak
  • første 6 og siste 4 tall synlig
  • CVC-koden tildekket
  • underskriften synlig

  Bankoverføring (skjermbilde/kopi av kontoutskrift):

  • kontoholderens navn
  • bankkontonummer
  • transaksjonen du gjorde til oss

  E-lommebok (Skrill, Neteller osv.):

  • skjermbilde av e-lommebokens profilside
  • kontoopplysninger klare og tydelige

  Send alle dokumenter på e-post til support@playfrank.com.

  • samlet størrelse på e-posten må ikke overskride 3 MB.
  • all nødvendig informasjon må være klar og tydelig (alle 4 hjørner synlige)
Kjappe svar på de vanligste spørsmålene, tar du en titt på vår side med ofte stilte spørsmål; klikk her.Gå til live chat
Kundesupport er påkoblet

Ditt valg angående informasjonskapsler på dette nettstedet

Vi benytter informasjonskapsler for å forbedre nettstedets funksjoner og for å gi deg den best mulige opplevelsen.

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler.

Noen av disse informasjonskapslene er nødvendige, mens andre hjelper oss med å forbedre opplevelsen din ved å gi innsikt i hvordan nettstedet benyttes.

For mer informasjon besøker du vår Retningslinjer om informasjonskapsler


Nødvendige informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler aktiverer grunnleggende funksjoner. Nettstedet kan ikke fungere riktig uten disse informasjonskapslene, og kan kun deaktiveres ved å endre innstillingene for nettleseren.