Privacy Policy

 1. INTRODUKTION

  Genom att använda och/eller besöka någon del av webbsidan www.playfrank.com ("Webbsidan"); eller genom att öppna ett konto på webbsidan accepterar du vår sekretesspolicy.

  Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar, använder, behandlar och avslöjar din information, inklusive personlig information, i samband med din åtkomst till och användande av den här webbplatsen.

  Den "Registreringsansvariga" är det företag som bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter enligt denna sekretesspolicy.

  Om du använder en tjänst under vår Malta-licens, agerar EveryMatrix Limited som registreringsansvarig i enligt med EU-förordningen 2016/679, vilka bestämmer syftet och sättet att behandla dina personuppgifter.

  Om du använder en tjänst under vår Curacao-licens, agerar EveryMatrix N.V som registreringsansvarig i enlighet med EU-förordningen 2016/679, vilka bestämmer syftet och sättet att behandla dina personuppgifter. Dess representant inom EU är EveryMatrix Limited.

  Denna sekretesspolicy gäller också för betaltjänsterna. När du använder betaltjänsterna kommer du också att uppge din information, inklusive personlig information, till MoneyMatrix Limited, ett företag inom vår grupp. MoneyMatrix Limited kommer vara registreringsansvarig för din information som är nödvändig för betaltjänsterna (den "Registreringsansvariga för Betalningar") tillsammans med den registreringsansvarige för informationen som krävs för KYC och verifieringssyften, vilket specificeras nedan.

  Enligt denna policys syfte refererar "vi", "oss" eller "vår" till företaget som är ansvarigt för din information i denna sekretesspolicy.

  Vänligen se avdelning 7 för kontaktuppgifter till de registreringsansvariga.

 2. INFORMATION VI SAMLAR

  Det finns två generella typer av kategorier med information vi samlar.

  1. INFORMATION DU GER OSS

   När du använder någon produkt på webbplatserna kommer du bli bedd att ge oss ärliga, uppdaterade och sanna personuppgifter så att vi kan identifiera dig. Vi frågar efter och samlar följande personlig information om dig när du använder webbsidorna. Den här informationen är nödvändig för utförandet av kontraktet mellan dig och oss och låter oss följa våra lagliga krav. Utan det kan vi kanske inte ge dig de efterfrågade tjänsterna.

   Vi samlar ditt namn och efternamn, födelsedatum, bostadsort, postnummer och e-postadress som du ger oss vid registrering. Den här informationen behandlas med syftet att kunna identifiera spelare. Den rättsliga grunden för denna behandling är vår lagliga skyldighet att följa relevanta spelregler.

   I vissa fall samlar den registreringsansvarige samt den registreringsansvarige för betalningar in det ID-dokument, adressbevis, yrke, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer som du ger oss. Den här informationen behandlas in för verifiering av spelare och KYC. Den rättsliga grunden för denna behandling är vår lagliga skyldighet att följa anti-penningtvättsregler.

   När du använder betaltjänster behöver vi samla in viss finansiell information, såsom din (krypterade) betalkortsinformation, din e-post, telefonnummer, adress, födelsedatum eftersom vi behöver det enligt lagar, såsom anti-penningtvättslagen och för att behandla betalningar. Utan det kan du inte använda våra betaltjänster.

   När du kommunicerar med oss samlar vi in ditt namn, din e-post och all information om din kommunikation. Den här informationen behandlas med syftet att erbjuda dig en kundtjänst och för att hålla reda på all information vi fått från dig vilket vi gör för att kunna förbättra vår webbplats och våra användares upplevelse på sidan, samt för att upprätthålla kontraktet vi har med dig.

  2. INFO VI AUTOMATISKT SAMLAR FRÅN DITT ANVÄNDANDE AV WEBBSIDAN

   När du använder webbplatsen och betaltjänsten samlar vi automatiskt in information, inklusive personuppgifter om tjänsterna du använder och hur du använder dem. Den här informationen är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla kontraktet mellan dig och oss, så att vi kan följa våra rättsliga krav samt enligt vårt rättsliga intresse kunna erbjuda och förbättra funktionerna på webbsidan och i bedrägeribekämpningssyfte.

   När du tillträder eller använder webbsidan samlar vi in information om din IP-adress och plats baserat på IP:n, för att vi ska kunna följa olika länders regler och förordningar.

   Den registreringsansvarige för betalning samlar information relaterade till dina betalningstransaktioner på webbsidan, inklusive betalningsmetoden som använts, datum och tid, summa, utgångsdatum för betalmetoden, e-postadress, IBAN-information, din adress och andra relaterade transaktionsdetaljer. Den här informationen är nödvändig för tillhandahållandet av betaltjänsterna, för att följa gällande lagstiftning (såsom regler för anti-penningtvätt) och för att förebygga bedrägerier.

   Vi använder cookies och liknande teknologi för de syften som beskrivits ovan. För mer information kan du vänligen läsa vår cookiepolicy. Vi kommer be dig att godkänna vårt användande av cookies enligt villkoren i denna policy när du först besöker vår webbsida. COOKIEPOLICY

 3. HUR VI ANVÄNDER INFORMATIONEN VI SAMLAR

  Vi använder, lagrar och behandlar information, inklusive personlig information om dig för att kunna erbjuda, förbättra och utveckla webbsidan, skapa och behålla en betrodd och säker miljö och för att följa våra rättsliga krav.
  
  I synnerlighet för att:
  
  - Göra det möjligt för dig att komma åt webbsidan.
  - Använda, skydda, förbättra och optimera webbsidan och användarupplevelsen.
  - Erbjuda dig mer personlig användning av våra tjänster så att vi kan ge dig och andra spelare bättre service.
  - Profilera dig så att vi bättre kan förstå dina val och vilka produkter och erbjudanden som passar dig bäst och även kunder som liknar dig.
  - Erbjuda kundtjänst.
  - Skicka dig service- eller supportmeddelanden, uppdateringar, säkerhetslarm och kontonotifikationer.
  
  Vi behandlar den här informationen enligt våra rättfärdiga intressen i att förbättra webbsidan och våra användares upplevelse på den, samt där det är nödvändigt för att kontraktet med dig ska kunna utföras på rätt sätt.
  
  - Upptäcka och förebygga bedrägerier, spam, missbruk, säkerhetsincidenter och annan skadlig aktivitet.
  - Övervaka dina spelmönster och identifiera möjliga aspekter utanför ansvarsfull spelande.
  - Utföra säkerhetsutredningar och riskbedömningar.
  - Genomföra kontroller mot databaser och andra informationskällor, inklusive bakgrund och poliskontroller, i den omfattning som tillåts av gällande lagar och med ditt samtycke där det så krävs.
  - Verifiera information eller identitetshandlingar som tillhandahålls av dig.
  - Utföra KYC-verifieringar i den omfattning som tillåts av gällande lagar och med ditt samtycke där det så krävs.
  - Följa våra lagliga skyldigheter (såsom regler för anti-penningtvätt).
  - Genomdriva våra servicevillkor och andra policyer.
  
  Vi behandlar den här informationen enligt våra rättsliga intressen i att skydda webbsidan, samt där det är nödvändigt för att kontraktet med dig ska kunna utföras på rätt sätt och följa våra lagliga skyldigheter.
  Den registreringsansvarige använder den samlade informationen till att:
  
  - Göra det möjligt för dig att komma åt och använda betaltjänsterna.
  - Upptäcka och förebygga bedrägerier, missbruk, säkerhetsincidenter och annan skadlig aktivitet.
  - Genomföra säkerhetsundersökningar och riskbedömningar.
  - Genomföra kontroller av databaser och annan samlad information.
  - Följa rättsliga krav.
  
  Genomdriva våra servicevillkor och andra policyer.
  Den registreringsansvarige behandlar den här informationen för att följa gällande lagar (såsom regler för anti-penningtvätt).
  
  I vissa fall kan vi också använda dina data till att:
  
  - Då och då kontakta dig angående kampanjer, produkter eller tjänster som du kan vara intresserad av, men endast om du har godkänt att få emot sådan marknadsföring.
  - Utföra viss profilering av dig och din aktivitet på webbsidan för att kunna personifiera, mäta och förbättra vår marknadsföring och kunna skicka dig mer relevant marknadskommunikation.
  
  I sådana fall behandlar vi dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta avsnitt enligt vårt legitima intresse att genomföra marknadsaktiviteter för att erbjuda dig produkter eller tjänster som kan intressera dig. Du kan alltid avanmäla att få sådan marknadsföringskommunikation från oss genom att följa instruktionerna för avprenumeration inkluderade i våra kommunikationer eller genom att ändra dina notifikationsinställningar i ditt konto.
  
  Vår webbsida har sekretesskontroller som påverkar hur vi behandlar dina personliga uppgifter. Du kan komma åt dessa sekretesskontroller via dina kontoinställningar.
 4. DELA OCH AVSLÖJA

  1. ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGSTIFTNINGEN, SVAR PÅ RÄTTSLIGA FÖRFRÅGNINGAR, FÖREBYGGANDE AV SKADA OCH SKYDD AV VÅRA RÄTTIGHETER.

   Vi kan avslöja din information, inklusive personlig information till domstolar, brottsbekämpande myndigheter eller statliga myndigheter, eller till verifierade tredje parter om och i den utsträckning vi är skyldiga eller tillåtna att göra så enligt lag eller om det är rimligt nödvändigt att göra så: (i) för att följa våra rättsliga skyldigheter, (ii) för att följa rättsliga processer och svara på anspråk mot oss, (iii) för att svara på förfrågningar om en brottsutredning eller påstådd misstänkt olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan avslöja vårat, ditt eller någon annan av våra användares juridiska ansvar, (iv) att tillämpa och administrera våra servicevillkor, eller (v) att skydda våra eller våra anställdas rättigheter, egendomar eller personlig säkerhet. Vi kan använda och dela din information med tillsynsmyndigheter, brottsbekämpning eller andra som kan svara på en laglig förfrågan, om vi i god tro tror att lagen kräver oss att göra så. Vi kan också svara på lagliga förfrågningar när vi tror att svaret krävs enligt lag i den jurisdiktionen och överensstämmer med internationella erkända standarder och/eller vi tror att det är nödvändigt för att: upptäcka, förhindra och finna bedrägerier, olaglig användning av tjänsterna, brott mot våra regler och villkor, eller annan skadlig eller olaglig aktivitet; för att skydda oss själv (inklusive våra rättigheter, egendomar eller tjänster), du eller andra, inklusive som del av utredningar eller regelbundna förfrågningar.

   Den rättsliga grunden för den här behandlingen är våra legitima intressen, nämligen skyddet och påståendet av våra lagliga rättigheter och ett korrekt skydd mot risker för vår verksamhet.

   Om det är möjligt kan vi meddela dig om lagliga förfrågningar såvida inte: (i) meddelanden är förbjudna av själva rättsprocessen, genom domstolsbeslutet vi mottar eller av gällande lag, eller (ii) vi tror att meddelandet skulle meningslöst, ineffektivt eller skapa eller öka en risk för bedrägeri mot oss. I de fall vi följer rättsliga förfrågningar utan förvarning av dessa skäl försöker vi informera dig om förfrågan när det är lämpligt och där vi bestämmer i god tro att vi inte hindras från att göra så.

  2. TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER

   Vi använder en mängd olika tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att erbjuda tjänster relaterade till webbsidan och betaltjänsten. Tjänsteleverantörer kan vara placerade innanför eller utanför Europiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES").

   Dessa leverantörer har begränsad tillgång till din information och är bundna enligt kontrakt att beskydda och använda den å våra vägnar endast för de syften som avslöjas i denna sekretesspolicy.

   Till exempel kan tjänsteleverantörerna hjälpa oss att: verifiera din identitet eller dina identitetshandlingar, kontrollera information mot offentliga databaser, genomföra bakgrund- eller poliskontroller, bedrägeribekämpning, riskbedömningar, erbjuda kundtjänst, reklam eller betaltjänster.

   Vi kan dela viss av din information med sådana tredjeparts tjänsteleverantörer för att försäkra oss om att upprätthålla kontraktet mellan dig och oss, för vårt rättsliga intresse och för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Vi kommer kräva ditt samtycke när det behövs.

   Till exempel förser vi din finansiella information till MoneyMatrix Ltd och andra betaltjänstleverantörer (t.ex TSI-Transaction services international) för tillhandahållandet av våra betaltjänster. Vi delar också dina personuppgifter (såsom ditt namn, efternamn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer) med våra tjänsteleverantörer för KYC-kontroller, bedrägeribekämpning eller spelarskydd; vi delar också vissa av dina personuppgifter som ditt namn, födelsedatum, e-postadress, land med våra tjänsteleverantörer för tillhandahållande av våra spel; vi kan dela information som ditt namn, kön, ålder, språk, civiltillstånd, mobilnummer, inkomstbelopp, e-post, registreringsdatum med våra tjänsteleverantörer för marknadskampanjer. Vi kan också dela dina personuppgifter (som namn, användarnamn, e-postadress, adress, telefonnummer) med tjänsteleverantörer som hjälper oss förbättra din användarupplevelse och erbjuda dig en förbättrad tjänst.

  3. FÖRETAGSAFFILIATE

   Vi kan dela din information, inklusive personlig information med någon medlem i vår grupp av företag (detta innebär vårt dotterbolag, förvaltningsbolag och alla dess dotterbolag) i den mån att det är rimligt nödvändigt för syftet och de rättsliga grunderna som anges i denna policy.

  4. SAMMANSLAGEN DATA

   Vi kan också dela sammanslagen information (information om våra användare som vi kombinerar så att den inte länge identifierar eller refererar till en individuell användare) och annan anonym information för överensstämmelse, bransch- och marknadsanalys, demografisk profilering, marknadsföring och reklam och andra affärssyften.

  5. AFFÄRSÖVERFÖRINGAR Om vi åtar oss eller är involverade i någon sammanslagning, förvärd, reorganisation, försäljning av tillgångar, konkurs eller insolvenshändelse, så kan vi sälja, överföra eller dela några eller alla av våra tillgångar, inklusive din information i samband med sådana transaktioner eller i begrundande av sådan information (t.ex på grund av arbetsamhet). I detta fall meddelar vi dig innan din personliga information förs över och blir föremål för en annan sekretesspolicy.
 5. REGISTRERADE RÄTTIGHETER

  Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du rätten att komma åt, korrigera och radera några av dina uppgifter. Du har också rätt att invända och begränsa viss behandling av dina data. Det här bestäms från fall till fall och beror på saker som typ av data, varför den samlades in och behandlades och relevanta lagliga eller operativa behållningsbehov.

  Du kan utöva någon av rättigheterna förklarade i den här delen mot den registreringsansvariga samt den registreringsansvariga för betalning genom att skicka ett mejl till dpo@everymatrix.com. Vänligen notera att vi kan be dig verifiera din identitet innan vi behandlar din förfrågan.

  Var medveten om att samtidigt som vi försöker tillgodose de förfrågningar du gör i fråga om dina rättigheter, är de inte slutgiltiga rättigheter. Detta innebär att vi kan behöva neka din förfrågan eller kanske bara delvis följa den.

  1. HANTERING AV DIN INFORMATION Du kan komma åt och uppdatera viss av din information genom dina kontoinställningar. Du är ansvarig för att hålla din information uppdaterad.

  2. RÄTTELSE AV FELAKTIG ELLER OFULLSTÄNDIG INFORMATION Du har rätten att be oss ändra felaktig eller ofullständig personlig information som berör dig (och som inte kan uppdateras av dig i ditt konto).

  3. DATATILLGÅNG OCH PORTABILITET Du har rätt att komma åt dina personuppgifter hos oss och rätten att få emot vissa personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och/eller begära att vi vidarebefordrar denna information till andra tjänsteleverantörer (där det är tekniskt möjligt).

  4. DATALAGRING OCH RADERING

   Vi kommer behålla dina personuppgifter under den tiden som det är nödvändigt för att upprätthålla kontraktet mellan oss och dig och för att följa våra lagliga skyldigheter. Den registreringsansvarige och/eller den registreringsansvarige av betalningar kommer därefter behålla dina personuppgifter i upp till 7 år efter du stängt ditt konto (om möjligt) eller sedan den senaste kontakten från dig varit med oss. När det inte längre är nödvändigt att behandla dina personuppgifter kommer de raderas. Vänligen notera att kan behöva behålla dina personuppgifter längre för att följa lagar och rättsliga krav.

   Du har rätt att ta bort vissa personuppgifter där det inte längre är nödvändigt för oss att behålla dem, där du har återkallat ditt samtycke enligt punk 5.5, där du har gjort invändningar enligt punk 5.6, där dina personuppgifter har behandlats olagligt eller där radering av dina personuppgifter krävs enligt rättsliga krav.

   Observera att om du begär radering av dina personuppgifter:

   a. Kan vi behålla och använda dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att följa rättsliga krav. Till exempel kan behålla lite av din information för skatt, rapporter om anti-penningtvätt och revisionsskyldigheter. b. Kan vi behålla vissa av dina personuppgifter om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, såsom upptäckt och förebyggande av bedrägerier och förbättring av säkerhet. c. Information vi får emot om dig (inklusive finansiell transaktionsdata) kan nås och bevaras under en längre period när det är föremål för en juridisk begäran eller skyldighet, statlig utredning eller undersökningar om eventuella brott mot regler eller policyer eller på annat sätt förhindra skada.

  5. TILLBAKADRAGANDE AV SAMTYCKE OCH BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

   Om vi har särskilt begärt ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter och inte har några andra lagliga skyldigheter att följa, har du rätten att återkalla detta samtycke när som helst genom att ändra dina kontoinställningar eller skicka ett mejl till dpo@everymatrix.com där du specificerar det du vill dra tillbaka. Vänligen notera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av någon behandlingsaktivitet baserat på sådant samtycke innan det återkallas.

   Dessutom kan gällande lag ge dig rätten att begränsa hur vi använder dina personuppgifter, i synnerlighet där (i) du bestrider noggrannheten av din personliga information; (ii) behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av din personliga information; (iii) vi inte länge behöver din personliga information för det syftet vi behandlade den för, men du behöver informationen för inrättande, utövande eller försvar av rättsliga krav; eller (iv) du har invänt mot bearbetningen enligt nästa avsnitt och väntar på att verifiera om den legitima grunden för den registreringsansvarige överstiger din egen.

  6. INVÄNDNING MOT BEHANDLING

   Du har rätt att invända mot behandlingen där laglig grund ligger i våra legitima intressen, men vänligen notera att vi kanske fortfarande behandlar dina persondata om det finns andra relevanta lagliga grunder eller där vi har tvingade skäl att fortsätta behandla dina data enligt våra intressen vilka inte överskrider dina rättigheter, intressen eller friheter;

   Du har också rätten att invända mot direktmarknadsföring vilket kan göras genom att avanmäla direktmarknadsföring i dina kontoinställningar eller genom att avanmäla dig direkt i kommunikationen. Du har också rätt att invända mot eventuell profilering i den utsträckning att det gäller direktmarknadsföring.

  7. LÄMNA IN KLAGOMÅL

   Du har rätt att lämna in klagomål om de databehandlingsaktiviteter som görs av den registreringsansvariga eller den registreringsansvariga för betalningar till dataskyddsenheter. Vänligen se avsnitt 7 för mer information.

 6. ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION

  För att underlätta vår globala verksamhet kan vi överföra, lagra och behandla din information inom våra familjeföretag eller dela den med våra tjänsteleverantörer utanför Europa för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.

  Till exempel kan vi dela din kontoinformation med våra tjänsteleverantörer i Ukraina och Kina. Sådan delning är nödvändig för oss med tanke på vårt legitima intresse att utnyttja oss av utvecklingstjänster och att uppfylla det kontrakt du ingått med oss.

  Om vi överför dina uppgifter utanför EES, inom gruppen eller till våra affärspartners, kommer vi göra allt för att se till att lämpliga åtgärder vidtas för att hålla dina personuppgifter lika säkra som inom EES och i enlighet med den här sekretesspolicyn, genom att förlita sig på användningen av standardavtalsklausuler eller bindande företagsregler eller andra accepterade metoder som försäkrar skydd av din information enligt den standard som krävs inom EES.

  Du kan alltid kontakta oss för att få en fullständig lista över våra tjänsteleverantörer utanför EEA vilka behandlar dina data.

 7. KONTAKTA OSS

  Om du har några frågor om denna policy, hur vi hanterar information eller om du önskar utöva någon av dina rättigheter under generella dataskyddslagen, kan du vänligen kontakta vår registreringsansvariga på: dpo@everymatrix.com.

  Den registreringsansvariga för din information är EveryMatrix Limited, regnr. C44411, vilken du kan kontakta online genom vår webbplats via “Kontakta oss”-formuläret” eller via post på:

  EveryMatrix Limited, Portomaso Business Tower, Suite 1A, Level 5, St. Julian’s, Malta.

 8. LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL

  Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du också rätten att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsenhet. eeinträchtigt.

  Darüber hinaus kann das anwendbare Recht Ihnen das Recht einräumen, die Art und Weise zu beschränken, in der wir Ihre persönlichen Daten verwenden, insbesondere wenn (i) Sie die Richtigkeit Ihrer persönlichen Informationen bestreiten; (ii) die Verarbeitung rechtswidrig ist und Sie die Löschung Ihrer persönlichen Daten ablehnen; (iii) wir Ihre persönlichen Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, aber Sie die Informationen für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen; oder (iv) Sie gegen die Verarbeitung gemäß dem nächsten Abschnitt Einspruch eingelegt haben und auf die Überprüfung, ob die legitimen Gründe des Datenverwalters Ihre eigenen außer Kraft setzen, warten.

PlayFrank Livesupport
Söker du:
 1. Du kan se dina framsteg genom att besöka bonussidan. Vill du veta allt om bonussidan? Klicka här.

 2. På PlayFrank.com är det mycket enkelt eftersom vi listar alla aktuella bonusar när du sätter in pengar. Spana in sidan "Premier" och/eller sidan för "Insättning" och välj premie för att få en insättningsbonus. Om du får välja mellan flera bonusar tar du helt enkelt den du helst föredrar!

  Du kan också se dina tillgängliga bonusar genom att besöka sidorna "Belöningar" och "Kampanjer".

  Och glöm inte spår. På spårsidan blir veckovisa insättningsbonusar och freespins tillgängliga.

 3. Klicka bara på knappen "Gå med nu" som du hittar i högst upp på playfrank.com för att registrera dig. Du skickas då vidare till registreringssidan. Var vänlig notera att ditt användarnamn och valutan på ditt konto kan ändras vid ett senare tillfälle. Innan du skickar in dina uppgifter behöver du bekräfta att du är minst 18 år gammal och godkänna våra "Regler och villkor". Du kan logga in på ditt konto direkt via valfri sida med hjälp av ditt användarnamn och lösenord.

 4. Vi förstår mycket väl att du vill ha dina vinstpengar så snabbt som möjligt! Vi kommer att behandla ditt uttag efter 24 timmar, förutsatt att du försett oss med de uppgifter som vi behöver i enlighet med våra användarvillkor.

  Beroende på uttagsmetod kan det ta upp till 3–5 arbetsdagar innan uttaget kommer fram till ditt bankkonto.

  Du kan se statusen för ditt uttag genom att gå till "Transaktionshistorik":

  Godkänd Väntar på godkännande Återförd Behandlad

 5. Ja, och det gör vi endast av säkerhetsskäl. För att fullgöra vår säkerhets- och kundkännedomsprocess behöver vi få vissa verifieringsdokument från dig. Vi ber dig skicka följande dokument till oss:

  1. Personlig identifiering:
  • Pass ELLER
  • Körkort (fram och bak) ELLER
  • Nationellt identitetskort (fram och bak)
  1. Adressverifiering (utfärdad inom de senaste 3 månaderna):
  • Verktygsregistrering (till exempel en vatten- eller elräkning) ELLER
  • Ett kontoutdrag som har din adress på det ELLER
  • Senaste Skatteräkningen
  1. Bevis på betalning (beroende på vilken metod du använder): Kreditkort:
  • kopia av fram- och baksida
  • de första 6 och sista 4 siffrorna ska synas
  • CVC-koden ska vara övertäckt
  • namnteckningen ska synas

  Banköverföring (skärmdump/kopia av bankutdrag):

  • kontoinnehavarens namn
  • bankkontonummer
  • transaktion som du gjort till oss

  E-plånbok (Skrill, Neteller etc.):

  • skärmdump av e-plånbokens kontoprofilsida
  • kontouppgifterna ska vara synliga

  Skicka alla dokument i ett e-postmeddelande till support@playfrank.com.

  • Den totala e-poststorleken får inte överstiga 3 MB.
  • All nödvändig information måste vara tydligt synlig (alla 4 hörn ska synas)
Snabba svar på vanliga frågor? Klicka här. Gå till livechatten
Customer support is online

Ditt val för cookies på den här sidan

Vi använder cookies för att optimera sidans funktioner och ge dig den bästa möjliga upplevelsen.

Denna webbplats använder cookies.

Några av dessa cookies är helt nödvändiga, medan andra hjälper oss att förbättra din upplevelse genom att ge en inblick i hur webbplatsen används.

För mer information besök vår Cookie-policy


Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att aktivera grundfunktioner. Webbplatsen kan inte fungera utan dessa cookies, och de kan endast inaktiveras genom att du ändrar inställningarna i din webbläsare.